บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม (SCB Beyond Platinum Credit Card)

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม (SCB Beyond Platinum Credit Card)

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB BEYOND

 • รายได้ขั้นต่า  มีเงินฝากหรือเงินลงทุนเฉลี่ย 70,000 บาทขึ้นไป
 • ดอกเบี้ย 18% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี !!
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี !!
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 51 วัน


สมัครบัตรเครดิต

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บียอนด์ แพลทินัม (SCB Beyond Platinum Credit Card)

สิทธิพิเศษ

 • รับคะแนน X7 ในหมวดห้างสรรพสินค้า แฟชั่น นาฬิกา และจิวเวลรี่
 • ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับคะแนน X2
 • บริการห้องรับรอง SCB Lounge ที่สยามพารากอน 1ครั้ง/ เดือน (เฉพาะบัตรหลัก และผู้ติดตาม 1 ท่าน)
 • บริการสำรองที่จอดรถ ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สยามเซ็นเตอร์, อิมแพค เมืองทองธานี, เซ็ลทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี, เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น, เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ทั้งนี้ ค่าที่จอดรถเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละห้าง
 • รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ในปีถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปต่อปี
 • รับเครดิตเงินคืน 50% สำหรับท่านที่ 2 เมื่อนวดไทย 2 ชม. พร้อมกัน 2 ท่าน และชำระผ่านบัตร SCB BEYOND
 • ส่วนลดสูงสุด 50% ที่ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ อาทิ โรงแรม Siam Kempinski, โรงแรม Renaissance Ratchaprasong และโรงแรม Conrad Bangkok ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่ธนาคารและโรงแรมกำหนด

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

 
วงเงินสูงสุดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด

ค่าธรรมเนียม

 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง


สมัครบัตรเครดิต

ข้อมูลสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย  70,000  บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ  70,000  บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร


สมัครบัตรเครดิต