บัตรเครดิต Citibank Rewards ( บัตรเครดิต ซิตี้ สะสมแต้ม รีวอร์ด ) รายได้ขั้นต่า 15,000 บาท/เดือน ดอกเบี้ย 18 % ต่อปี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี !! ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี !! ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน สมัครบัตรเครดิต

Read More

บัตรเครดิต Citibank Royal Orchid Plus Prefered ( บัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ) รายได้ขั้นต่า 50,000 บาท/เดือน ดอกเบี้ย 18.00 % ต่อปี ค่าธรรมเนียมแลกเข้า ฟรี !! ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี

Read More

บัตรเครดิตสะสมไมล์ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ รายได้ขั้นต่า 15,000 บาท/เดือน ดอกเบี้ย 20% ต่อปี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี !! ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี !! ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน สมัครบัตรเครดิต สิทธิพิเศษ ทุกการใช้จ่าย 20 บาท

Read More

สินเชื่อส่วนบบุคคล CITIBANK PERSONAL LOAN วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการอัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการรายได้ขั้นต่ำในการพิจารณาขอสินเชื่อ : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการ จุดเด่นของสินเชื่อ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ รับอัตราพิเศษ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก ข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อ จะได้รับหลังผู้ให้บริการติดต่อกลับ สมัครสินเชื่อ เงื่อนไขการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร

Read More